วารสารและหนังสือโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

รอบรั้วฟ้า-ขาว ปีที่ 3 ฉบับ 18 - 20 ( Click ที่รูปเพื่อรับฉบับเต็ม)
ผลงานทางวิชาการของครูศรีบุญเรืองวิทยาคาร

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

9 สิงหาคม 2565

9 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรือง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ โดมฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

9 สิงหาคม 2565

ประกาศโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เรื่อง ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ โดยจะมีการงดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 10 - 19 สิงหาคม 2565 อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ทาง link

9 สิงหาคม 2565

ประกาศโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ทาง link

9 สิงหาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ จันทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ทางโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขอขอบพระคุณคุณครู ตลอดระยะเวลา 14 ปี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ให้กับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร และเพื่อลูกๆชาวฟ้า-ขาว รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

27 กรกฏาคม 2565

สภานักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขอเชิญชวนพี่น้องชาวฟ้าขาว ร่วมเปิดบัญชีธนาคารออมสิน เพื่อเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล ธนาคารโรงเรียนรูปแบบใหม่ ออนไลน์ทุกบัญชี จะได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 0.50 ต่อปี(ชั้น ม.ปลาย) และ ดอกเบี้ย 0.25 ต่อปี (ชั้น ม.ต้น)

27 กรกฏาคม 2565

ประกาศ ประกาศ เชิญชวนเข้าร่วมแข่งขัน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 - 5 สิงหาคม 2565 นี้ โดยสมัครได้ทาง link

27 กรกฏาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ประมวลภาพกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายในงานมีการออกบูทขายขนมไทย การประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีไทย และการประกวดส้มตำลีลาของครูผู้สอน ณ โดมฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

27 กรกฏาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" รัชกาลที่ 10 ณ และร่วมลงนามถวายพระพร ณ โดมฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

25 กรกฏาคม 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบความรู้ทางภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 รับเกียรติบัตรตอบกลับผ่านอีเมลเมื่อผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับเกียรติบัตรได้จำนวน 1,500 ฉบับ/วัน กดลิงก์เพื่อทำแบบทดสอบ link

22 กรกฏาคม 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ยินดีต้อนรับ นางสาวจิราพร ไพรเขต ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ เข้าสู่รั้วฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ด้วยความยินดียิ่งครับ รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

22 กรกฏาคม 2565

กิจกรรมดี ๆ ในช่วงเดือนกรกฎาคมของ สภานักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรทำบุญในช่วงพรรษา ทางโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารจัดกิจกรรมตักบาตรทำบุญทุกๆวันศุกร์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทำบุญ สร้างกุศล ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ตนเอง..

22 กรกฏาคม 2565

ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารจัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์ตลอดพรรษาร่วมกับคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ใต้ถุนอาคาร 5 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

21 กรกฏาคม 2565

คณะกรรมการสถานศึกษา ครูละบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครอง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยินดีต้อนรับ นางสาวจิราพร ไพรเขต เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ด้วยความยินดียิ่ง

12 กรกฏาคม 2565

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จัดกิจกรรม "ถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา" ที่วัดสว่างอารมณ์, วัดป่าโชติการาม และ วัดป่าอนุตตโร รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

12 กรกฏาคม 2565

กิจกรรมดีๆในช่วงเดือนกรกฎาคม สภานักเรียนร่วมกับโรงเรียนและวัดจัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พร้อมยังมีการปลูกป่าเพื่อทดแทนธรรมชาติที่วัดป่าอนุตตโร คณะบริหารคณะครูร่วมทำกิจกรรม

12 กรกฏาคม 2565

เปิดรับสมัครแล้วกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รับสมัคร 12-19 ก.ค. 65 สมัครเข้าร่วมผ่านครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ หรือ แกนผ่าน QR CODEในรูป หรือทาง link

8 กรกฏาคม 2565

เปิดรับสมัครแล้ว "กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย" ระหว่างวันที่ 11 - 27 กรกฎาคม 2565 นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้กับครูประจำวิชาภาษาไทยทุกท่าน หรือ กูเกิลฟอร์มที่แนบมาพร้อมเกณฑ์การแข่งขัน (สแกนผ่าน QR CODEในรูป)

5 กรกฏาคม 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ได้มีกิจกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมิน "ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รักษามาตรฐานระดับยอดเพชร ปีที่ 6" ณ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

2 กรกฏาคม 2565

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารได้รับนักเรียนเข้าทดสอบสมรรถภาพการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.28 หน่วยฝึก โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ประจำปี 2565

1 กรกฏาคม 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 บริษัท King Power ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน ในโครงการ "ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย" ณ โดมฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

1 กรกฏาคม 2565

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิกแกนนำ TO BE NUMBER ONE FREEDOM รุ่นที่ 11" เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแกนนำรุ่นใหม่ให้กับชมรม อ่านและรับชมรูปเพิ่มเติมได้ทาง website Obec link

1 กรกฏาคม 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โดมฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

30 มิถุนายน 2565

1 กรกฏาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ มีขึ้นเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย โดยจะมีการนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูป ฯ และมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับลูกเสือ

24 มิถุนายน 2565

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ปราศจากกัญชาและกัญชง ตั้งเป้าเป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติด

24 มิถุนายน 2565

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารขอเชิญชวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนสวมใส่ผ้าไทยตามพระราชดำริ ผ้าไทยใส่ให้สนุก ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

24 มิถุนายน 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้ากิจกรรมสัปดาห์วันสุทรภู่ ณ ใต้ถุนอาคารเรืองปัจมา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

23 มิถุนายน 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ยินดีต้อนรับ นายสุกฤษ อะวันนา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ เข้าสู่รั้วฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ด้วยความยินดียิ่งครับ รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

23 มิถุนายน 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้ร่วมรณรงค์การงดใช้ยาเสพติด เนื่องในสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โดมฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

22 มิถุนายน 2565

ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีคือวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ร่วมกับ ชมรม To be Number One ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่ออนคตที่สดใจของเด็กและเยาวชนไทย

22 มิถุนายน 2565

คณะกรรมการสถานศึกษา ครูละบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครอง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยินดีต้อนรับ นายสุกฤษ อะวันนา เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ด้วยความยินดียิ่ง

16 มิถุนายน 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารได้จัดพิธีไหว้ครู และพิธีการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมฟ้า-ขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รูปภาพเพิ่มเติมได้ทาง link

15 มิถุนายน 2565

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน และขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 234,562 บาท เป็นการทำบุญเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่ต่อการศึกษาไทย

14 มิถุนายน พ.ศ.2565

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้านาง ฯ พระบรมราชนชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

1 มิถุนายน พ.ศ.2565

ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคทุนการศึกษาได้ที่
ชื่อบัญชี : เงินบริจาคโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ธนาคาร : ออมสิน
เลขบัญชี : 053-120-127-369
*เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้*

25 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ขอแสดงความยินดีกับประธานสภานักเรียนคนใหม่ นายกิตติพงษ์ ปาณะศรี

6 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ประกาศตารางเรียนของนักเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 1 /2565 ที่ https://bit.ly/3ynmEu4

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต19

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10

 

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต19

200 หมู่ที่ 13 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180

โทรศัพท์ : 042354079 | โทรสาร : 042354079