๒๘ กรกฏาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร